Pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza oznacza Twoją jednorazową zgodę dla Volkswagen Group Polska sp. z o.o. na wykorzystanie Twoich danych (imię, nazwisko, adres-email, numer VIN) celem wzięcia udziału w akcji marketingowej polegającej na wystawieniu i wysłaniu na podany adres e-maila Voucher rabatowego.

Administratorem danych jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP).

Do chwili wykorzystania Vouchera, możesz zrezygnować z udziału w akcji marketingowej bez podania przyczyn i cofnąć swoją zgodę pisząc na adres rezygnacje@volkswagen.pl, bez wpływu na bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych poniżej.

Cele i podstawy prawne wykorzystywania danych osobowych:

  1. Na podstawie zgody celem wzięcia udziału w akcji marketingowej polegającej na wystawieniu i wysłaniu na podany adres e-maila Vouchera rabatowego;
  2. Na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego w celu rozliczenia udzielonego rabatu w ramach sieci dealerskiej;
  3. W ramach uzasadnionego interesu VGP: w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozpoznania reklamacji; oraz w celach analitycznych i statystycznych;

Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”;
Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych, audytorzy. Odbiorcami danych będą także Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki Volkswagen Samochody Użytkowe w związku z realizacją Vouchera rabatowego.
Okres przechowywania: Twoje dane będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów (do momentu rozliczenia rabatu), dla których dane zostały zebrane, dłużej jeśli będzie to konieczne dla obrony lub dochodzenia roszczeń, w przypadku zgody nie dłużej niż 5 lat lub do momentu jej cofnięcia zgody.
Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl;
Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

Zgłoszenie zostało wysłane!
Twój kod voucher rabatowy wysłaliśmy na Twój adres email.
jeśli nie dostałeś od nas wiadomości, sprawdź folder spam.