Uzyskanie homologacji

Doradztwem dla producentów zabudowy zajmują się:

 

Artur Jakubiak
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 44
61-037 Poznań
tel. 61 62 73 309
fax 61 62 73 349
e-mail: Artur.Jakubiak@volkswagen.pl
Szymon Jastrzębski
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 44
61-037 Poznań
tel. 61 62 73 553
fax 61 62 73 349
e-mail: Szymon.Jastrzebski@vw-group.pl

Procedura przedstawia etapy procesu uzyskania homologacji na pojazd przebudowany.

1. Audyt firmy zabudowującej przez przedstawicieli (VGP). Pozytywna opinia o firmie i proponowanej nowej zabudowie -> uruchomienie procedury homologacyjnej.
2. Wykonanie zabudowy prototypowej/ocenianej na bazie samochodu bazowego udostępnionego/zakupionego u dealera Volkswagen Samochody Użytkowe
w  porozumieniu z VGP.
3. Ocena zabudowy przez przedstawicieli VGP.
4. Wniosek firmy zabudowującej 

Poniższy schemat przedstawia proces uzyskania zgody VW AG na rozpoczęcie procesu homologacji EU.

...

Dokumenty MSTA request i Manufacturer agreement - > do uzyskania bezpośrednio w VGP

5. Przeprowadzenie badań homologacyjnych w jednostkach badawczych (np.: w Instytucie Transportu Samochodowego, IDIADA)
6. Uzyskanie świadectwa homologacji we właściwym Ministerstwie.
7. Przesłanie kopii świadectwa homologacji wraz z opisem technicznym do VGP
8. Wprowadzenie informacji o firmie zabudowującej (nowym produkcie) na listę partnerów handlowych VGP i sieci dealerskiej Volkswagen w Polsce.

Słownik:
VGP     – importer Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
NV-U     – Volkswagen AG, Volkswagen NutzfahrzeugePoczatek strony